Kancelarie prawne

Na przepisy prawa składa się ogromna ich ilość. Przeciętnej osobie trudno jest ogarnąć wszystkie, trudności z tym mają nawet wykształceni i doświadczeni prawnicy. Niestety, w życiu każdego człowieka zdarzyć mogą się sytuacje, w których znajomość przepisów okaże się konieczna. Wówczas niezbędna staje się konsultacja specjalisty z dziedziny prawa. Potocznie przyjęło się, że usługi prawnicze świadczą wyłącznie kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych. Tymczasem na rynku działa wiele innych podmiotów o podobnym profilu świadczonych usług.

Kancelarie podatkowe

To kancelarie, które specjalizują się zarówno w doradztwie podatkowym, jak i prowadzeniu sporów z fiskusem. Nie wszyscy ich pracownicy są prawnikami – w ich szeregach znajdziemy również osoby, które przez wiele lat pracowały w skarbowości, ale potem zdecydowały się na wybór innej ścieżki kariery. Dzięki temu kancelarie podatkowe są w stanie przewidzieć, jakie konsekwencje określonych działań czekają podatników. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że każdy urząd Krajowej Administracji Skarbowej działa w oparciu o te same przepisy prawa, jednak wydawane decyzje administracyjne znacząco różnią się w poszczególnych jednostkach. Dlatego decydując się na usługi kancelarii podatkowej warto wybrać tę, która działa w naszym województwie.

Wyspecjalizowane biura prawne

Na rynku działa szereg firm, które świadczą usługi prawne ograniczone do wąskiego zakresu. Na przykład, niektóre biura zajmują się wyłącznie dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych związanych z turystyką. W imieniu klientów występują o odszkodowanie za opóźniony lot czy za niezgodne z ofertą warunki panujące w hotelu. Na podobnej zasadzie działają firmy dochodzące odszkodowań za szkody na pojeździe czy uszczerbek na zdrowiu, a nawet dochodzące kwot nienależnie pobranych przez banki tytułem kredytów frankowych. Wszystkie one w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu oferują dodatkowo możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, korzystając przy tym z różnych form współpracy z kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi.

Korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm, świadczących tego rodzaju usługi ma swoje niewątpliwe zalety. Są one bardzo wąsko wyspecjalizowane i posiadają duże doświadczenie w zakresie prowadzonych spraw. Stosunkowo szybko mogą również doprowadzić do ugody między stronami, oczywiście jeśli istnieje taka możliwość. Kolejną zaletą są niższe koszty usługi, zazwyczaj stanowiące odsetek uzyskanej dla klienta kwoty. Oznacza to, że jeśli działania firmy nie przyniosą pożądanego efektu, nie otrzyma ona wynagrodzenia.

Niestety tego rodzaju firmy nie mają możliwości reprezentowania klientów na drodze postępowania sądowego, gdyż jest ono zastrzeżone wyłącznie dla adwokatów i radców prawnych. Nie oznacza to jednak, że są bezradne. Najczęściej korzystają z usług współpracujących kancelarii adwokackich, dzięki czemu na życzenie klienta, w przypadku braku zadowalających efektów w sprawie na drodze przedsądowej, można wystąpić z powództwem.

Warto również nadmienić, że na rynku wciąż pojawiają się nowe specjalizacje, co związane jest z rozwijającą się gospodarką i świadczeniem przez firmy wciąż nowych usług. Zatem odpowiedź na pytanie, co wybrać: adwokata lub radcę czy wyspecjalizowaną firmę, zależy przede wszystkim od rodzaju problemu i zasobności naszego portfela.