adwokat Łódź

Kancelaria odszkodowawcza Łódź - dla osób prywatnych

Podstawowym błędem wielu osób jest myślenie, że same poradzą sobie z problemem, a pomoc prawnika to ostateczność. Klienci często zgłaszają się po porady prawne, dopiero wtedy, gdy postępowanie przybiera niekorzystny dla nich obrót. Dzieje się tak, ponieważ pewne sprawy dotyczące życia codziennego są tak powszechne (np. rozwody, postępowania spadkowe, najem mieszkania itp.), że z łatwością spotkamy „życzliwych” doradców z bliższego lub dalszego otoczenia, którzy chętnie udzielą nam „dobrych rad”. Trzeba pamiętać, że każda sprawa jest inna i nie ma uniwersalnych dróg postępowania. Coś co było dobrym dla kogoś może okazać się zgubnym dla nas… Dziś coraz więcej osób przekonuje się o tym fakcie i decyduje się na pomoc specjalisty. Nie musi być to poprowadzenie całej sprawy od początku do końca — czasem od osiągnięcia zamierzonego celu dzieli nas jedna porada prawna. Poniżej znajdą Państwo wachlarz spraw, którymi zajmuje się adwokat Anna Janicka


Kancelaria odszkodowawcza Łódź – zobacz, w czym mogę pomóc?

Prawo spadkowe:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
 • postępowanie o dział spadku
 • postępowanie o zachowek
 • inne sprawy spadkowe

Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.)

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy wynikające z utraty lub zniszczenie mienia
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, odszkodowania od jednostek świadczących usługi medyczne, sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej)
 • postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych (np. sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło itp.)
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • postępowanie w sprawach konsumenckich

Prawo opiekuńcze i rodzinne:

 • rozwody i separacje
 • postępowanie o alimenty
 • postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • postępowanie o podział majątku dorobkowego małżonków
 • postępowanie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • postępowanie o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • postępowanie o adopcje krajowe i zagraniczne
 • sprawy opiekuńcze (opieka, kuratela, rodzina zastępcza)
 • sprawy z ustawy o nieletnich
kancelaria