Usługi kancelarii prawnych dla kasyn online i innych firm

Stała obsługa prawna firm to dobry układ dla obu jego stron. Dla kancelarii stanowi regularne źródło dochodu a dla przedsiębiorstw jest wygodne dzięki doskonałemu zorientowaniu kancelarii w sprawach firmy. Niektóre formy współpracy z zakresu obsługi działalności gospodarczej mają formę jednorazowych przypadków, inne realizowane są w ramach obsługi abonamentowej. O tym czym różnią się te formy, piszemy poniżej.

Usługi prawne w abonamencie

Abonamentowa opieka kancelarii adwokackiej, radcowskiej czy doradcy podatkowego to usługa dedykowana przedsiębiorstwom, dla których kwestie prawne stanowią istotną część prowadzonej działalności. Z tego rodzaju usług korzystają firmy prowadzące zakłady bukmacherskie i to zarówno stacjonarne, jak i internetowe. Przykładem firmy z tej branży jest chociażby popularny wśród wielbicieli rozrywki online Unibet oferujący swoim klientom między innymi gry w kasynie online. Z abonamentu prawniczego korzystają również różnego rodzaju placówki medyczne czy ubezpieczyciele. W ramach abonamentu kancelaria prowadzi określony zakres spraw przedsiębiorstwa. Do ich obowiązków należy przede wszystkim:

  • przygotowanie i opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami,
  • analiza prawna możliwości wygrania prowadzonych sporów na drodze powództwa sądowego,
  • przygotowanie wezwań do zapłaty,
  • opracowanie reklamacji,
  • przygotowanie regulaminów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • opiniowanie wewnętrznych regulaminów pracy i wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z przepisami prawa pracy.

Wymienione usługi to jedynie wycinek tego, co kancelarie prawne oferują w ramach stałej współpracy swoim instytucjonalnym klientom. W zależności od branży ich zakres może ulegać znaczącym modyfikacjom i rozszerzeniom.

Prawnicze usługi online

Usługi prawne zwyczajowo kojarzone są z nieco skostniałą tradycją sądową: togi, określone zwroty i sztywne procedury sprawiają, że usługi prawnicze nie zawsze nadążają za zmieniającym się światem. Okazuje się jednak, że na rynku kancelarii prawnych również następują zmiany spowodowane nowoczesnymi technologiami i potrzebami firm będących klientami kancelarii. W roku 2017 powstała jedna z pierwszych usług online kancelarii adwokackiej, dostępna dla klientów z całego świata. Póki co, usługa dotyczy wymiany informacji pomiędzy stronami zawieranych umów. Dostęp do dokumentu umieszczonego na serwerze firmy prawniczej otrzymują uprawnione do tego osoby, które mogą wprowadzać w nim zmiany czy zadawać dotyczące warunków zawartych w dokumencie pytania. Wszystkie wprowadzane zmiany są rejestrowane przez system, a dla użytkowników widoczne tak zwanym trybie recenzji. Dzięki temu każdy użytkownik wie, kto jest autorem poszczególnych zapisów i komentarzy. Metoda ta, jak wspomniano, znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim przy zawieraniu umów, ale jest bardzo rozwojowa i jej przyszłością stają się także ugody pozasądowe, regulaminy, itp. Taka forma współpracy pozwala wszystkim zaangażowanym stronom na skrócenie czasu opracowania i zaakceptowania ich warunków. Taki sposób prowadzenia sprawy wpływa również na ograniczenie kosztów. Na razie tę usługę swoim klientom udostępnia bardzo niewiele kancelarii.

Reprezentowanie przed sądem w procesach

Kancelarie adwokackie świadczą przedsiębiorstwom częściowo te same usługi, które oferują osobom prywatnym. W ich zakres wchodzi przede wszystkim reprezentowanie firm w przypadku procesów sądowych. W przypadku klientów instytucjonalnych są to jednak najczęściej sprawy prowadzone przed wydziałami gospodarczymi i cywilnymi sadów. Zdecydowanie rzadziej są to sprawy karne, z wyjątkiem postępowań karno-skarbowych.

Jeszcze jedną cechą, która odróżnia reprezentowanie firmy przed sądem jest skład obrony. W trudniejszych sprawach przedsiębiorstwa reprezentowane są przez zespoły obrońców/pełnomocników, składające się nawet z kilku adwokatów i radców prawnych.

Taka sytuacja dotycząca reprezentowania osób prywatnych zdarza się niezwykle rzadko i raczej dotyczy spraw karnych.

Prawo spółek

Na rynku działa wiele kancelarii, które specjalizują się wyłącznie w prawie spółek handlowych. W zakresie ich usług znajduje się wsparcie dotyczące zakładania, przekształcania, łączenia i zamykania spółek działających w oparciu o kodeks handlowy. Jest to stosunkowo skomplikowana materia wymagająca specjalizacji w tej właśnie dziedzinie.

Incydentalne doradztwo gospodarcze

Oczywiście w ramach świadczonych przez formy prawne usług dedykowanych przedsiębiorcom i organizacjom znajdują się usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa. Dotyczy ono zakresu spraw związanych z prowadzeniem firmy.

Klienci instytucjonalni to szczególna grupa nabywców usług kancelarii prawnych. Dotyczące ich sprawy zazwyczaj koncentrują się wokół obrotu gospodarczego, czyli odbywającego się pomiędzy przedsiębiorstwami. Równie często o pomoc do kancelarii zwracają się osoby pragnące przekształcić swoją działalność w spółkę prawa handlowego i poszukują najlepszej metody do przeprowadzenia tej operacji z równoczesnym zabezpieczeniem osobistego majątku przed ewentualnymi roszczeniami przyszłych klientów i kontrahentów.

Dla przedsiębiorstw kancelarie oferują specjalne usługi abonamentowe i pakiety cenowe. Niektóre z nich udostępniają nawet możliwość częściowego świadczenia usług online, chociaż wciąż jest to swoiste prawnicze novum.