Usługi prawnicze z zakresu prawa rodzinnego

Wiele sporów natury prawnej, które są udziałem większej części społeczeństwa, to sprawy z zakresu prawa rodzinnego. W zależności od stopnia ich skomplikowania możemy w swojej sprawie występować samodzielnie, lub zdecydować się na profesjonalne wsparcie kancelarii prawnej. W tym drugim przypadku przed sądem naszym pełnomocnikiem będzie mógł być adwokat lub radca prawny. W jakiej sytuacji warto skorzystać z pomocy, a kiedy w swojej sprawie występować bez pełnomocnika?

Rozwody

Rozwody to coraz powszechniejsze zjawisko w naszym społeczeństwie, więc rozwodnicy stanowią spory odsetek klientów kancelarii adwokackich i radcowskich. W każdym przypadku, gdy małżonkowie rozwodzą się ugodowo i nie oczekują wskazania strony winnej rozpadu pożycia małżeńskiego pomoc adwokata nie będzie potrzebna. Orzeczenia w takich sytuacjach zapadają na pierwszej rozprawie, sprawa jest krótka a jej koszt niewielki.

Inaczej wygląda postępowanie w sytuacjach, gdy strona lub strony oczekują, że winą za rozpad małżeństwa sąd powinien obarczyć druga stronę postępowania. Niestety polska praktyka sądowa pokazuje, że tego rodzaju procesy są długotrwałe a jeszcze niedawni partnerzy nie przebierają w środkach, by winą obarczyć już niemal eks męża czy żonę. W tego rodzaju sytuacjach warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. W zakres usług prawniczych wchodzi w tym przypadku reprezentowanie strony przed sądem, składanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i wniosków dowodowych oraz doradztwo w zakresie sposobu postępowania.

Opieka nad dzieckiem i alimenty

Ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem i alimentów na jego utrzymanie to poważna sprawa, rzutująca na przyszłość dziecka. Podobnie, jak w przypadku rozwodu, pomoc kancelarii prawniczej nie będzie potrzebna, jeśli rodzice dziecka potrafią się porozumieć i ustalić warunki opieki nad nim wraz z wysokością świadczeń alimentacyjnych.

We wszystkich sytuacjach, w których rodzice nie potrafią znaleźć wspólnego zdania co do opieki nad dzieckiem i wysokością jego comiesięcznego zabezpieczenia finansowego, warto skorzystać z usług kancelarii. Jest to o tyle istotne, że zarówno z opieką, jak i kwestią dotycząca alimentów związane są określone niuanse prawne, których strony nie muszą znać. Dobry pełnomocnik doradzi w kwestiach dotyczących udokumentowania wydatków na dziecko, warunków opieki, jak i możliwej do osiągnięcia kwoty alimentów. Pomoże również, gdy strona zobowiązana do ich płacenia unika spełniania swojego obowiązku.

Majątek wspólny małżonków

Do spraw z zakresu prawa rodzinnego należą również te, które dotyczą podziału wspólnego majątku małżonków. Podział ten może być dokonywany nie tylko w trakcie rozwodu, lecz również w czasie separacji, lub z innych przyczyn na wniosek strony w trakcie trwania małżeństwa.

W tym przypadku kancelaria adwokacka to zawsze dobre rozwiązanie. Pieniądze to ważny element życia i każda ze stron powinna dążyć do możliwie pełnego realizowania swoich praw majątkowych wynikających ze wspólnoty małżeńskiej. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety, które z różnych powodów pozostawały na utrzymaniu męża, a po latach występuje on o ustanowienie rozdzielności majątkowej. W sprawach majątkowych, nawet jeśli między małżonkami występuje zgodność co do podziału, warto chociażby zasięgnąć opinii prawnika. Może to uchronić przed popełnieniem brzemiennego w skutki ekonomiczne błędu.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego to często sprawy trudne i kosztowne emocjonalnie. Z tego powodu w przypadku braku porozumienia zawsze warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej – adwokackiej czy radcowskiej. Wybierając pełnomocnika powinniśmy kierować się jego specjalizacją lub doświadczeniem w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Na rynku istnieje wiele kancelarii, które zajmują się niemal wyłącznie tego rodzaju postępowaniami, a ich doświadczenie daje rękojmię właściwego zabezpieczenia naszych interesów w trakcie całego postępowania sądowego. Dobry adwokat jest trochę jak terapeuta, gdyż potrafi z uwagą wysłuchać swojego klienta, a dodatkowo zaproponować najlepsze rozwiązania.