Usługi świadczone przez największe kancelarie prawne w Polsce i na świecie

Przeciętnemu Kowalskiemu usługi prawne kojarzą się z prawem rodzinnym, sporami cywilnymi czy spadkami. Tymczasem największe kancelarie adwokackie zupełnie pomijają prawo rodzinne koncentrując się na innych jego dziedzinach.

W roku 2019 za największą kancelarię prawną w Polsce uznana została kancelaria Dentos, która zatrudnia ponad 200 prawników. Ranking został przeprowadzony i opublikowany przez redakcję Rzeczpospolitej. Równocześnie ta sama kancelaria została utytułowana w klasyfikacji kancelarii europejskich Chambers Europe 2020, która rzuca światło na główne obszary działalności wielkich kancelarii prawniczych. To właśnie tego rodzaju rankingi są dla nas źródłem informacji o zakresie spraw obsługiwanych przez najlepsze kancelarie w Europie i na świecie. Jakimi dziedzinami prawa zajmują się najwięksi gracze usług prawniczych? Zapraszamy do lektury.

Energetyka i zasoby naturalne

To jedna z gałęzi prawa, w której specjalizują się największe europejskie i światowe kancelarie. Na co dzień reprezentują interesy koncernów energetycznych w sporach z administracją krajową oraz innymi firmami z branży. W zakres tych spraw wchodzą w głównej mierze spory dotyczące ochrony środowiska naturalnego, prawa do nieruchomości, uczciwej konkurencji i monopolu a także prawo zamówień publicznych. Zdarza się również, że z usług tych wyspecjalizowanych kancelarii korzystają organizacje zajmujące się ochroną środowiska oraz osoby pokrzywdzone działaniem firm z branży energetycznej. Są to jednak odosobnione przypadki, gdyż dla przeciętnego człowieka barierą nie do pokonania jest cena świadczonych usług.

Bankowość i finanse

Bankowość i finanse to kolejny sektor prawa, który obsługują najwięksi prawniczy gracze. W zakresie spraw prowadzonych w tej dziedzinie znajdują się między innymi spory dotyczące funduszy wszelkiego rodzaju, ubezpieczeń a także prawa spółek. To właśnie rekiny finansjery wydają ogromne kwoty na wsparcie profesjonalnych kancelarii adwokackich. Bankowość i finanse wiążą się również z obsługą prawną projektów infrastrukturalnych, które często realizowane są przez konsorcja firm z różnych państw, nie tylko europejskich.

Prawo budowlane

Budowy i związane z nimi problemy to kolejna z dużych specjalizacji kancelarii prawnych. Spory w tej dziedzinie dotyczą nie tylko realizacji inwestycji, ale także ochrony zdrowia pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz problematyki dotyczącej źródeł finansowania inwestycji. W tym miejscu warto również nadmienić, że duże inwestycje budowlane często są finansowane ze środków skarbu państwa, a w Europie ze środków unijnych. Wymaga to szczególnego reżimu finansowego.

Własność intelektualna

Kolejny zakres spraw, którymi zajmują się duże kancelarie to te dotyczące własności intelektualnej. Jest to stosunkowo nowa dziedzina prawa, na tle której toczy się wiele sporów. Stawką są ogromne pieniądze, których beneficjentami są w dużej części firmy działające w branży internetowej. Jednak nie tylko one. Pewnie niewielu naszych czytelników zdaje sobie sprawę z faktu, że opierając się na prawie do własności intelektualnej wielkie koncerny samochodowe odmawiają mniejszym warsztatom informacji dotyczących usuwania usterek w markach swoich samochodów. W tym akurat przypadku praktyki takie zostały uznane za nielegalne. Tym niemniej przykład ten obrazuje, że własność intelektualna jest zagadnieniem, które dotyczy każdego człowieka.

Duże kancelarie prawne obsługują biznes działający na różnych kontynentach i w kooperacji z firmami mającymi siedzibę w różnych częściach świata. Wychodząc im naprzeciw, również kancelarie otwierają swoje oddziały na całym świecie.

Jak przedstawiliśmy wielki biznes korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych w danej dziedzinie kancelarii prawnych. Zatrudniają one najlepszych w branży adwokatów i radców prawnych. Z drugiej strony wymienione powyżej gałęzie prawa, a właściwie dotyczące ich przepisy prawne, ulegają ciągłym zmianom. Wymaga to nieustającego kształcenia, śledzenia zmian i analiz zapadających wyroków. To wszystko wpływa na późniejsze ceny oferowanych usług.

Wielki biznes potrzebuje najlepszych specjalistów, więc najlepsze kancelarie dyktują bardzo wysokie stawki.